Jivaka Body & Mind – jest integralną metodą poszerzenia możliwości doświadczania i wyrażania się.

Jivaka w pierwszej linii zajmuje się ciałem, ponieważ z jego stanu daje się bezpośrednio wyciągnąć niezafałszowane wnioski o obecnej sytuacji mentalnej. Co prawda umysł jest bezsprzecznie kowalem własnego szczęścia, jednak w swojej esencji jest nieuchwytny. Za to ciało, w dosłownym tego słowa znaczeniu – jest.

Jivaka Body & Mind działa integralnie. Oznacza to, że ta metoda porusza wszystkie cechy osobowości. Techniki pracy w ramach Jivaka Body & Mind służą odkryciu, ożywieniu i przezwyciężeniu cielesnych jak i umysłowych przeszkód i blokad. Niektórymi przykładami używanych technik są trening świadomego oddychania i medytacja. W ramach pracy z ciałem – aktywne odprężenie mięśni, bilateralna stymulacja ciała i reaktywacja tzw. kanałów energii.

Słowo Jivaka pochodzi z czasu historycznego Buddy i oznacza:

„Stan prawdziwej żywotności”

Metoda przedstawiona tutaj odnosi się bezpośrednio do Jivaka Kumara Bhaccha, osobistego lekarza i bliskiego ucznia historycznego Buddy Siakjamuni.